0
คัมภีร์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1-2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปเนื้อหาครอบคลุม แบ่งเป็นระบบให้เข้าใจง่าย โจทย์ฝึก เพิ่มทักษะความเข้าใจ เทคนิคคิดวิเคราะห์โจทย์
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัมภีร์คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1-2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกินหลักสูตรพร้อมทั้งเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการที่จะศึกษาคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และจะต้องมีเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโจทย์และแข่งขันกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
- บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
- บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
- บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
- บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
- บทที่ 6 พหุนาม

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
- บทที่ 1 สถิติ (2)
- บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
- บทที่ 3 เส้นขนาน
- บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
- บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017919 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน