0
คัมภีร์คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.3 เล่ม 1-2
สรุปเนื้อหาครอบคลุม แบ่งเป็นระบบให้เข้าใจง่าย โจทย์ฝึก เพิ่มทักษะความเข้าใจ เทคนิคคิดวิเคราะห์โจทย์
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและเทคนิคคิดลัดวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้ง 2 ภาคเรียน ครบทุกบท พร้อมทั้งรวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบให้ฝึกทำท้ายบท พร้อมเฉลยละเอียดมีทั้งเทคนิคคิดลัดและเฉลยอธิบายหลักการทำ ใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบปลายภาค และสอบเข้า ม.4

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
- บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
- บทที่ 3 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- บทที่ 4 ความคล้าย
- บทที่ 5 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
ฯลฯ

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
- บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
- บทที่ 2 วงกลม
- บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
- บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
- บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018596 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน