0
คัมภีร์ชีววิทยา Entrance ม.4-5-6
สอบตรง โควตา Admissions PAT 2 และ 7 วิชาสามัญ
หนังสือ379.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้สรุปไว้เป็นบทๆ ตามลำดับพร้อมด้วยภาพประกอบจำนวนมาก เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ ทุกบทมีข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามจุดประสงค์การเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมเนื้อหาในทุกแง่ทุกมุมให้นักเรียนได้ลองฝึกทำ นอกจากนี้ยังได้เฉลยข้อสอบอย่างละเอียด โดยให้เหตุผลประกอบด้วยทุกข้อ เพื่อความสะดวกของนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหารและสลายสารอาหารระดับเซลล์
บทที่ 5 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015786 (ปกอ่อน) 780 หน้า
ขนาด: 182 x 258 x 37 มม.
น้ำหนัก: 1335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน