0
ลด 15%
คัมภีร์ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย
รวมโจทย์แบบฝึกหัดเรียงตามบทเรียนในแต่ละเรื่อง เพื่อใช้ทบทวนความรู้ และพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชา ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วนและพลิกแพลง จากง่ายไปหายาก พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ135.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : ตะลุยโจทย์ ป.6 วิชาภาษาไทย
- พยางค์และการประสมอักษร
- คำในภาษาไทย
- มาตราตัวสะกด
- เสียงและอักษร ไตรยางค์ และการผันวรรณยุกต์
- อักษรนำ อักษรควบ
- ชนิดของคำ
- ประโยค
- คำพ้อง
- คำไวพจน์
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 เฉลยแบบฝึกหัด
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165042949 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 17 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน