0
คัมภีร์ธรรมเต๋าเต็กเก็ง (ปกแข็ง)
คัมภีร์ธรรมและคุณธรรมของท่านเหลาจื่อ "เต๋าเต็กเก็ง" หรือ "เต้าเต๋อจิง" เปรียบเสมือนคัมภีร์หรือวรรณกรรมของ "ศาสนาเต๋า" บ้างนับแค่ว่าเป็น "ลัทธิเต๋า" มีอิทธิพลและบทบาทต่อแนวทางและวิถีของชาวจีนมานับพันปี
ผู้เขียน เล่าจื๊อ
ผู้แปล นรบรรณ
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เชื่อกันว่า "เต๋าเต็กเก็ง" หรือ "เต้าเต๋อจิง" คือคัมภีร์ธรรม ที่ "เล่าจื๊อ" เป็นผู้แต่งขึ้นเมื่อกว่า 543 ปีก่อนคริสตกาล เล่าจื๊อ นับเป็นปรัชญาจารย์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของแผ่นดินจีน "เต๋าเต็กเก็ง" หรือ "เต้าเต๋อจิง" จึงเปรียบเสมือนคัมภีร์ หรือวรรณกรรมของ "ศาสนาเต๋า" บ้างนับแค่ว่า เป็น "ลัทธิเต๋า" มีอิทธิพลและบทบาทต่อแนวทางและวิถีของชาวจีนมานับพันปี

    ปรัชญาของ "เล่าจื๊อ" ที่ปรากฎใน "เต๋าเต็กเก็ง" แบ่งออกเป็น 81 บท มักตีความหมายในแนวเป็นไปตามธรรมชาติ การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีแห่งเต๋าใด ๆ จะสามารถบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย ที่ผ่านมา "เต๋าเต็กเก็ง" ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยออกมา นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 28 สำนวน ปรากฎในชื่อที่เป็นภาคภาษาไทยต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามการตีความของผู้ถ่ายทอดภาษา ซึ่งหนังสือ "คัมภีร์ธรรมเต๋าเต็กเก็ง" เล่มนี้ เป็นผลงานโดย "นรบรรณ" ผู้เชี่ยวชาญในภาษาจีนอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ถ่ายทอดมันมาอีกครั้ง ผ่านการตีความและทำความเข้าใจ ก่อนจะแปลความหมายของเนื้อหาออกมาในรูปของความเรียงอันงามดั่งบทกวี ชวนผู้อ่านมาเพลินพิศทัศนาและซึมซับสวนอักษรแห่งนี้ให้เป็น "มรรค" และ "ผล" ร่วมกัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164371354 (ปกแข็ง) 368 หน้า
ขนาด: 146 x 223 x 26 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน