0
คัมภีร์นักการตลาด : Marketer's Toolkit (PDF)
"ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งฝ่ายวิศวกรรม หนังสือเล่มนี้
ผู้เขียน Patrick Barwise
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โลกที่ต้องพลิกผันไปตามความต้องการของลูกค้า การตลาดจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหารหรือแม้กระทั่งฝ่ายวิศวกรรม หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญและเครื่องมือชั้นยอดที่เหมาะสำหรับปฏิบัติงานจริงของทุกๆคน ในการช่วยกัน เพิ่มยอดขาย รักษาฐานลูกค้าด้วยการ

สารบัญ

บทที่ 1 กลยุทธ์ทางการตลาด
บทที่ 2 การจัดทำแผนการตลาด
บทที่ 3 การวิจัยทางการตลาด
บทที่ 4 การปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของตลาด
บทที่ 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง
บทที่ 6 การสร้างตราสินค้า
บทที่ 7 ลูกค้าที่ถูกต้องและถูกคน
บทที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
บทที่ 9 การกำหนดราคาที่ถูกต้อง
บทที่ 10 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145048 (PDF) 377 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน