0
คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน
ถอดบทเรียนจากผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการ ที่นำไปปฏิบัติได้จริง เชื่อมโยงหลักการอย่างเป็นเหตุและผล ที่กล้าการันตีผลลัพธ์ หากทำได้สำเร็จแน่นอน!!!
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่รวบรวมและถอดบทเรียนจากการที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี สู่สูตรลับการบริหารและการจัดการที่นำไปปฏิบัติได้จริง เขียนโดย "อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์" ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะแบ่งปัน เพื่อให้นักธุรกิจน้อยใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ หลักการที่เป็นสากลในการคิดวางแผนและปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง เพื่อเป็นดั่งภูมิคุ้มกันภัย ปกป้องธุรกิจให้มีเกราะกำบัง มีตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
บทที่ 2 ต้นไม้ธุรกิจ
บทที่ 3 เริ่มต้นอย่างมั่นคง ผู้นำต้องมองภาพรวมให้ออก
บทที่ 4 เก่งบริหารงาน...อุบายมนสิการ
บทที่ 5 เก่งบริหารการเปลี่ยนแปลง...ปถมนสิการ
บทที่ 6 เก่งบริหารคน...การณมนสิการ
บทที่ 7 เก่งบริหารผลงาน...อุปปาทกมนสิการ
บทที่ 8 Mind Map...เชื่อมโยงความคิด...เชื่อมโยงวิธีการ
บทที่ 9 แบ่งปันประสบการณ์...ความรู้คือทรัพย์สิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

- แถมฟรีแบบฟอร์มสำคัญเพื่อการวางแผนงานและกรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168056820 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน