0
คัมภีร์ผู้จัดการ : Manager's Toolkit (ฉบับปรับปรุง)
นำเสนอทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ "ผู้จัดการ" ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง..
หนังสือ332.50 บาท
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คัมภีร์ผู้จัดการ : Manager's Toolkit (ฉบับปรับปรุง)" นำเสนอทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ "ผู้จัดการ" ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่มีการเข่งขันกันอย่างรุนแรง ด้วยทักษะในด้านการจ้างงาน และการดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณค่าจนถึงการโน้มน้าวจูงใจ และพัฒนาสมาชิกในทีม จาการเข้าใจงบการเงินทีสำคัญไปถึงการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทัังการตั้งเป้าหมายให้กับคนอื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการอาชีพของคุณเอง โดยเนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางเพื่อช่วยคุณให้สามารถยืนอยุ่ ณ จุดสูงสุดในอาชีพได้ โดยเนื้อหาสาระทีสำคัญประกอบด้วย.. การพัมนาชุดทักษะที่สมบูรณ์สำหรับคุณ การนำพาองค์การพ้นผ่านวิกฤติการณ์ใด ๆ การจัการด้วยการกระจายงาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการติดตามดูแลและการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวคุณเอง!

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การเรียนรู้หลักพื้นฐาน
บทที่ 1 การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
บทที่ 2 จ้างคนที่ดีที่สุด
บทที่ 3 การรักาาคนที่ดีที่สุดไว้
บทที่ 4 การกระจายงานด้วยความมั่นใจ
บทที่ 5 การบริหารเวลาของคุณ

ส่วนที่2 ก้าวสู่ขั้นต่อไป
บทที่ 6 การบริหารทีมงาน
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำ
บทที่ 8 การจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา
บทที่ 9 การจัดการกับวิกฤติ
บทที่ 10 การพัฒนาอาชีพของคุณ
บทที่ 11 การเป็นผู้นำ
บทที่ 12 กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 สร้างความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 13 การจัดทำงบประมาณ
บทที่ 14 ทำความเข้าใจกับงบการเงิน
บทที่ 15 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน
บทที่ 16 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ภาคผนวก ก : เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติ
แหล่งอ้างอิง
อภิธานศัพท์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744144423 (ปกอ่อน) 454 หน้า
ขนาด: 156 x 236 x 26 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับManager's Toolkit
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Press.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน