0
คัมภีร์ผู้บริหาร
ทักษะ 17 ประการจากฮาร์วาร์ด ที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับ
หนังสือ375.25 บาท
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คุณกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพราะคุณประสบความสำเร็จในการทำงานให้องค์กร เมื่อคุณทำงานได้ดี ตรงเวลา มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ก็แน่นอนว่าคุณย่อมได้รับการมอบหมายให้แสดงบทบาทที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับคำแนะนำอย่างเป็นขั้นตอนในการทำงานให้สำเร็จ แนวคิดและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารชั้นนำของโลก และเครื่องมือในการประเมินและแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติจริง พร้อมสรุปรวมทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้บริหารจากผู้เชี่ยวชาญใน Harvard Business Review อาทิเช่น Daniel Goleman, Clayton Christensen, Jonh Kotter และ Michael Porter อีกด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 "ทัศนคติที่สำคัญสำหรับผู้บริหำร/ผู้นำ"
- การก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ
- การสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 "การบริหารจัดการตนเอง"
- การทำตนให้เป็นผู้ที่ทุกคนนอมรับ
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 "การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา"
- การมอบหมายงานอย่างมั่นใจ
- สอนงานให้ได้ผล
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 "การบริหารจัดการทีมงาน"
- การเป็นผู้นำทีมงาน
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฯลฯ

ส่วนที่ 5 "การบริหารจัดการธุรกิจ"
- เริ่มที่กลยุทธ์เป็นสำคัญ
- อ่านงบการเงิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744145741 (ปกอ่อน) 462 หน้า
ขนาด: 156 x 237 x 27 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับHbr Manager's Handbook
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน