0
คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4, แนวข้อสอบ เข้าเรียนต่อชั้น ป.5 ครบทุกประเภท
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 5) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบปลายปีเพื่อเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนชั้นนำ
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 9-10) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 11-12) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 13-14) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 15) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 16) แนวข้อสอบของหลักสูตร EP & GIFTED และ พิเศษอื่นๆ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 : เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- เฉลยแนวข้อสอบปลายปีเพื่อเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนชั้นนำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165043403 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน