0
คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4 แนวข้อสอบ เข้าเรียนต่อชั้น ป.5 ครบทุกประเภท ของหลักสูตรปกติ ของหลักสูตร EP & GIFTED และหลักสูตรพิเศษอื่่น ๆ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4 ของ สทศ.
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 4) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 5) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ป.4
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบเข้าเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนมัธยมชขั้นนำ
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 9-10) แนวข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 11-12) แนวข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 13-14) แนวข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 15) แนวข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 16) แนวข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 : เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- เฉลยแนวข้อสอบปลายปีเพื่อเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนชั้นนำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165043380 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน