0
ลด 15%
คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ป.4 วิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4 แนวข้อสอบ เข้าเรียนต่อชั้น ป.5 ครบทุกประเภท
หนังสือ135.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 2) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 3) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 4) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 5) แนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบปลายปีเพื่อเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนชั้นนำ
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 6) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 7) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 8) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 9) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
- วิชาสังคมศึกษาฯ (ชุดที่ 10) แนวข้อสอบของหลักสูตรปกติ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 : เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ NT & ONET ชั้น ป.4
- เฉลยแนวข้อสอบปลายปีเพื่อเรียนต่อ ชั้น ป.5 ของโรงเรียนชั้นนำ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165043410 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน