0
คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ม.ปลาย วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6 แนวข้อสอบ GAT-PAT ของ สทศ. แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ แข่งขันระดับมัธยมปลายอื่น ๆ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุม แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6 แนวข้อสอบ GAT-PAT ของ สทศ. แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ แข่งขันระดับมัธยมปลายอื่น ๆ และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6 ของ สทศ.
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3) แนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6

ส่วนที่ 2 : แนวข้อสอบ GAT (ส่วนภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.6 ของ สทศ.
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4) แนวข้อสอบ GAT (ส่วนภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.6
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 5) แนวข้อสอบ GAT (ส่วนภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.6

ส่วนที่ 3 : แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชั้น ม.6 ของ สทศ.
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 6) แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชั้น ม.6
- วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 7) แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชั้น ม.6

ส่วนที่ 4 : เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ ONET ชั้น ม.6 ของ สทศ.
- เฉลยแนวข้อสอบ GAT (ส่วนภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.6 ของ สทศ.
- เฉลยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ชั้น ม.6 ของ สทศ.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165044356 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 17 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน