0
คัมภีร์พิชิตภาค ก ครูผู้ช่วย & ก.พ. (ระดับ 3) ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ภาค ก) สำหรับครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ./กศน. และข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิชิตข้อสอบได้ ภายใน 7 วัน!
ผู้เขียน อาทิตย์ ศรีผู
หนังสือ403.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (ภาค ก) สำหรับครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ./กศน. และข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี   สรุปเนื้อหากระชับ ชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมตัวอย่างข้อสอบ และเฉลยวิเคราะห์แนวทางในการตอบอย่างละเอียด เตรียมความพร้อมและความมั่นใจก่อนสอบจริง เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกระดับ

สารบัญ

Part 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
- การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

Part 2 ทักษะภาษาอังกฤษ
- Grammar (ไวยากรณ์)
- Vercabulary (คำศัพท์)
- Conversation (การสนทนา)
- Reading (การอ่าน)
- แนวข้อสอบ

Part 3 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
- พรบ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรฎ. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165827973 (ปกอ่อน) 558 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1015 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทัยพัฒนาบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน