0
คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw
Update ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตรงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา เริ่มต้นด้วยการทำแบบฝึกหัดได้เลย เพราะเฉลยข้อสอบทุกข้อ อธิบายเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนแล้ว
หนังสือ198.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ด้วยแบบฝึกหัดอิงแนวข้อสอบจริง ประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 ส่วน คือ 1. ข้อสอบความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย และ 2. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาฎีกา โดยใช้วิธีอธิบายเนื้อหากฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนเฉลย เพื่อเป็นการทบทวน โดยฉบับปรับปรุงนี้ได้มีการเพิ่มแนวข้อสอบวิชานิติศาสตร์ 1 สำหรับเตรียมสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ท้ายเล่มอีกด้วย

สารบัญ

เจาะลึก!!! ภาพรวมข้อสอบวิชากฎหมาย
- ชุดข้อสอบ Pre-Test / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย...
- ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย...

แนวข้อสอบจริง สำหรับเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017674 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน