0
คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw
แบบฝึกหัดการใช้เหตุผลทางกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Update ข้อสอบ การใช้เหตุผลทางกฎหมาย ตามแนวข้อสอบรูปแบบใหม่ครบทั้ง 3 รูปแบบ (รูปแบบ A B และ C) ตรงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์ ด้วยแบบฝึกหัดอิงแนวข้อสอบจริง โดยใช้วิธีอธิบายเนื้อหากฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนเฉลย เพื่อเป็นการทบทวน โดยฉบับปรับปรุงนี้ได้มีการปรับปรุงข้อสอบการใช้เหตุผลทางกฎหมายตามรูปแบบล่าสุดที่ใช้ในการสอบ ใช้สำหรับเตรียมสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

สารบัญ

- ชุดข้อสอบ Pre-Test
- เฉลย ชุดข้อสอบ Pre-Test
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 1
- เฉลย ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 1
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 2
- เฉลย ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 2
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 3
- เฉลย ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 3
- ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 4
- เฉลย ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 4
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018732 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน