0
คัมภีร์สอบ O-NET ชั้น ม.3
ใหม่ล่าสุด! เพื่อทบทวนความรู้เเละเตรียมตัวสอบอย่างได้ผล ชุด เก็งข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบ O-NET สำหรับชั้นน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำแนวคิดและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบ O NET ชั้น ม.3 ของ สทศ. ประจำปี 2552-2553
- แนวข้อสอบ O NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2552 วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ O NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2552 วิชาคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบ O NET ชั้น ม.3 ประจำปี 2552 วิชาภาษาอังกฤษ


ส่วนที่ 2 ข้อสอบ PRO-O NET ชั้น ม.3 (รวม 8 กลุ่มสาระ)
- เก้งข้อสอบ PRO-O NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย
- เก้งข้อสอบ PRO-O NET ชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษาฯ
- เก้งข้อสอบ PRO-O NET ชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ


ส่วนที่ 3 เฉลยข้อสอบ
- เฉลยเเนวข้อสอบจริง O NET ชั้น ม.3 ของ สทศ. ประจำปี 2552
- เฉลยเเนวข้อสอบจริง O NET ชั้น ม.3 ของ สทศ. ประจำปี 2553
- เฉลยเก้งข้อสอบ PRO-O NET ชั้น ม.3 (รวม 8 กลุ่มสาระ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040372 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 183 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน