0
คัมภีร์เจ้าของกิจการ (PDF)
แนวทางในการเริ่มต้น และดำเนินธุรกิจให้เติบโตและรุ่งเรือง
ผู้เขียน Ph.D. Alfred E. Osborne Jrl
e-books(PDF) ?375.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว่า คุณเป็นคนประเภทที่เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ ? จนกระทั่งถึงคำตอบที่ว่า คุณจะทำเงินจากธุรกิจส่วนตัวได้อย่างไร ? โดยสาระของหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การประเมินรูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งอธิบายการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนการทำงานและการจัดหาเงินทุน และการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองซึ่งจะช่วยตอบคำถามทุกข้อในการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของคุณได้อย่างชัดเจน

สารบัญ

บทที่ 1 การวินิจฉัยตนเอง
บทที่ 2 การแสวงหาและประเมินโอกาส
บทที่ 3 การจัดตั้งกิจการ
บทที่ 4 การสร้างตัวแบบทางธุรกิจและกลยุทธ์
บทที่ 5 การเขียนแผนธุรกิจ
บทที่ 6 การจัดหาเงินทุนให้ธุรกิจ
บทที่ 7 นักลงทุนและผู้ร่วมทุนในกิจการ
บทที่ 8 การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
บทที่ 9 การเติบโตของกิจการ
บทที่ 10 การรักษาจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 11 เวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744145109 (PDF) 368 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
ชื่อเรื่องต้นฉบับEntrepreneur’s Toolkit
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business Review Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน