0
คัมภีร์ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1-2
สรุปเนื้อหาครอบคลุม แบ่งเป็นระบบให้เข้าใจง่าย โจทย์ฝึก เพิ่มทักษะความเข้าใจ เทคนิคคิดวิเคราะห์โจทย์ แนวข้อสอบปลายภาค พร้อมเฉลย
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสรุปเนื้อหาและเทคนิคคิดลัดวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้ง 2 ภาคเรียน ครบทุกบท พร้อมทั้งรวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบให้ฝึกทำท้ายบท พร้อมเฉลยละเอียด มีทั้งเทคนิคคิดลัดและเฉลยอธิบายหลักการทำ ปรับปรุงใหม่เพิ่มแนวข้อสอบปลายภาคพร้อมเฉลย

สารบัญ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
- บทที่ 1 จำนวนเต็ม
- บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
- บทที่ 3 เลขยกกำลัง
- บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
- บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
- บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
- บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
- บทที่ 4 สถิติ (1)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018688 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน