0
คัมภีร์ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3 เข้า ม.4
มีโจทย์ข้อสอบท้ายบทและเฉลยอธิบาย เพื่อใช้ทบทวนและเพิ่มแนวข้อสอบจริงเข้า ม.4 พร้อมเฉลย สามารถใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค หรือทบทวนเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือสอบ O-NET
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์   ชั้น ม.1-2-3 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบทตั้งแต่ ม.1-ม.3 พร้อมเทคนิควิธีคิดลัดและตัวอย่างการใช้ นอกจากนี้ยังมีโจทย์ข้อสอบท้ายบทและเฉลยอธิบายเพื่อใช้ทบทวน และเพิ่มแนวข้อสอบจริงเข้า ม.4 พร้อมเฉลย สามารถใช้ประกอบการเรียนในชั้น เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค หรือทบทวนเตรียมสอบเข้า ม.4 หรือสอบ O-NET

สารบัญ

เรื่องที่ 1 จำนวนเต็ม
เรื่องที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
เรื่องที่ 3 เลขยกกำลัง
เรื่องที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่องที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
เรื่องที่ 6 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่องที่ 7 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
เรื่องที่ 8 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
เรื่องที่ 9 สถิติ (1)
เรื่องที่ 10 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162019081 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน