0
คัมภีร์ Photoshop 7 & ImageReady 7
หนังสือ360.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          "Photoshop" เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพกราฟฟิกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีผู้นำไปใช้ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางนับตั้งแต่การปรับแต่งภาพถ่ายให้มีคุณภาพดีขึ้น การสร้างเอฟเฟ็คต์พิเศษเกี่ยวกับภาพ การสร้างกราฟิกที่มีองค์ประกอบซับซ้อนสำหรับนำไปใช้ทำปกหนังสือ นิตยสาร หรืออาร์ตเวิร์คโฆษณา ตลอดจนการสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกสำหรับเว็บ สำหรับหนังสือเล่มนี้จะอธิบายวิธีใช้งานโปรแกรม Photoshop 7 และ ImagReady   เพื่อการสร้างและปรับแต่งภาพกราฟิกสำหรับใช้งานการพิมพ์และการนำไปประกอบเว็บเพจโดยนำเสนอวิธีทำอย่างเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมภาพประกอบสีทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

สารบัญ

บทนำ
1. พื้นที่ทำงาน
2. การใช้งานพื้นฐาน
3. ภาพกราฟฟิกและการนำมาใช้
4 การสร้าง Selection
5. การตัดแกหลังออกจากออบเจ็ค
6. การใช้เลเยอร์
7. การใช้ mask
8. การปรับปรุงออบเจ็คด้วยคำสั่ง Transform
9.การใช้สีในโปรแกรม Photoshop
10. การวาดภาพ
11. การสร้าง Path
12. การสร้างตัวอักษรและข้อความ
13. การปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ
14. การใช้ Channel เพื่อสร้างเอฟเฟ็คต์พิเศษ
15. การใช้ฟิวส์เตอร์
16. กาตกแต่งและแก้ไขภาพ
17. การทำงานอัตดนมัติโดยใช้ Action
18. การนำภาพไปใช้ในเว็บ
19. ImageReady
20.การสร้างภาพเคลื่อนไหวและ Rollover
21.คุณสมบัติใหม่ใน photoshop CS

ข้อมูลเพิ่มเติม

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
สำเร็จการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมากกว่าสิบปี ขณะเดียวกันก็ทำหนังสือมาโดยตลอดทั้งในด้านการเขียนบทความและเป็นบรรณาธิการให้กับวารสารคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงหลายฉบับปัจจุบันเป็นบรรณาธิการประจำของบริษัทโปรวิชั่น จำกัด

มานิตา เจริญปรุ
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ สาขาอังกฤษ เคยอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยเรียนแต่ก็ไม่เคยใช้งานอย่างจริงจังเริ่มเข้ามารู้จักและใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่ งเป็นการใช้โปรแกรมจำพวก Wordprocessor เพื่อพิมพ์งานส่งเจ้านายแต่เนื่องจากสนใจการถ่ายภาพจึงหันมาศึกษาการใช้โปรแกรม Photoshop และชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองตั้งแต่รุ่น 486 จนถึงปัจจุบันก็เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปหลายรุ่นและได้หันมาทำงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747823306 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก: 835 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2002
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน