0
คาวี ฉบับร้อยแก้ว
รวบรวมเรื่องคาวีหลายสํานวน อีกทั้งมีบทวิเคราะห์ที่มาของบทละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 และเปรียบเทียบเรื่องคาวี สํานวนต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหนังสือ ความนิยม บริบททางสังคม และอีกมากมาย
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คาวี ฉบับร้อยแก้ว" เล่มนี้ รวบรวมเรื่องคาวีหลายสำนวน คือ พหลาคาวีชาดกในปัญญาสชาดก บทละครนอกเรื่องคาวี สมุดไทย ฉบับอยุธยา ทั้งเรื่องเดิม และตอนแต่งต่อจากเรื่องเดิม เสือโคคำฉันท์ บทละครเรื่องคาวี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และนิทานอียิปต์เรื่องสองพี่น้อง (Tales of Two Brothers) อีกทั้งมีบทวิเคราะห์ที่มาของบทละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 และเปรียบเทียบเรื่องคาวีสำนวนต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหนังสือ ความนิยม บริบททางสังคมจุดเด่นและคุณค่าทางศาสตร์และศิลป์ อันจะเป็นการจุดประกายความคิดเชิงวิจารณ์แก่ผู้อ่านเพื่อนำไปศึกษาต่อยอดต่อไป

สารบัญ

- พหลาคาวีชาดกในปัญญาสชาดก
- บทละครนอกเรื่องคาวี สมุดไทย ฉบับอยุธยา
- บทละครนอกเรื่องคาวี สมุดไทย ฉบับอยุธยา ตอนแต่งต่อจากเรื่องเดิม
- เสือโคคำฉันท์
- นิทานเรื่องคาวี ตอนต้นก่อนพระราชนิพนธ์
- บทละครนอกเรื่องคาวี...พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
- เพลงยาวชมพระราชนิพนธ์
- นิทานอียิปต์เรื่อง สองพี่น้อง (Tales of Two Brothers)
- ข้อคิดเห็นที่มีต่อเรื่องคาวี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163883070 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน