0
คำกลอนสอนธรรม
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส"
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คำกลอนสอนธรรม" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือเป็นวัน ครบรอบ 100 ปี แห่งการเกิดมาทางชีวิตและร่างกายของท่าน "อาจารย์พุทธทาส" โดยท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ที่ชี้แนะแนวทางในการอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้

    "...หัวข้อธรรมะประเภทนี้มีไว้สำหรับใช้เพ่ง เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น แล้วเพ่งต่อไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาจริง ๆ จนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้น ในการที่จะทำให้เกิดความสลดสังเวช ความไม่ประมาท...เพื่อให้เกิดความสะอาด สว่าง และความสงบ...ความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการเพิ่งทำนองนี้จะถูกต้อง และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว ทั้งสมาธิและปัญญาในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้ และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว..." 

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781473 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 140 x 205 x 14 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน