0
คำช่วย ช่วยด้วย (ฉบับปรับปรุง)
"คำช่วย" มีตั้งเยอะ จะเลือกใช้ตัวไหนดีนะ ทำไมพูดแบบนี้ แล้วคนญี่ปุ่นไม่เข้าใจล่ะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามแบบนี้ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้!
หนังสือ166.25 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือคำช่วย ช่วยด้วย! (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำช่วยต่างๆ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า "คำช่วย" ซึ่งมีมากกว่าที่คุณคิด จากนั้นจึงอธิบายคำช่วยแต่ละตัวที่ใช้บ่อยให้เห็นถึงความหมายและวิธีใช้ และในส่วนท้ายยังได้รวบรวมประโยคตัวอย่างที่ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการเลือกใช้คำช่วยมาอธิบายโดยอิงจากหลักการใช้และความหมายของคำช่วยนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจคำช่วยได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

ตอนที่ 1 ประเภทของคำช่วย
ตอนที่ 2 ความหมายของคำช่วย
ตอนที่ 3 คำช่วยที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เขียน
ตอนที่ 4 แบบฝึกหัดทบทวน

- เฉลยแบบฝึกหัดและคำแปล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744435576 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 130 x 184 x 14 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน