0
คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น
เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น - กลางตอนต้น และผู้ที่พบว่า "คำช่วย" คือ จุดอ่อนของตัวเอง
หนังสือ213.75 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำช่วย" ใช้บอกหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยค แม้ที่ใช้บ่อยจะมีอยู่ไม่กี่คำ แต่เรียนเท่าไร ๆ ก็ยังสับสนงงงวย กับการเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับคำกริยาอยู่ดี!? มาขจัดความสับสนให้หมดไปด้วยการเรียนรู้ คำช่วย แง่มุมใหม่ในหนังสือ "คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น" เล่มนี้ ที่จะช่วยให้จดจำการใช้ คำช่วย คู่กับ คำกริยา 379 คำ รวมถึงการใช้คำช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยค ผ่านตัวอย่างการใช้จำนวน 2,026 ตัวอย่าง พร้อมทำความเข้าใจความหมายที่เปลี่ยนไป เมื่อเลือกใช้คำง่ายที่ต่างกัน เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น - กลางตอนต้น และผู้ที่พบว่า "คำช่วย" คือจุดอ่อนของตัวเอง

สารบัญ

- คำแนะนำการใช้
- คำช่วย
- แบบฝึกหัด
- แบบฝึกหัดทบทวน 1
- แบบฝึกหัดทบทวน 2
- แบบฝึกหัดทบทวน 3
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437679 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 15 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน