0
คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ
คำประสมคันจิไม่ยาก ถ้าจำเป็นคู่ตรงข้าม! เรียนรู้คำประสมคันจิ 2 ตัว ครอบคลุมระดับต้น - สูง คำคู่ตรงข้าม 343 คำ คันจิใหม่ (ไม่นับคันจิซ้ำ) 343 ตัว
หนังสือ237.50 บาท
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ" รวบรวมคำศัพท์ซึ่งเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคันจิ 2 ตัว และเป็นคำตรงข้ามกันรวม 343 คำ แยกตามหมวดหมู่ความหมาย พร้อมบอกเสียงอ่านและความหมายของคำศัพท์ รวมถึงระดับชั้นของการเรียนคันจิแต่ละตัว นอกจากนี้ ยังมีประโยคตัวอย่างและคำแปลภาษาไทย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้คำศัพท์คำนั้น ๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นที่คันจิระดับ N5-N3 เป็นหลัก แต่อาจมีคันจิระดับ N2-N1 แทรกอยู่บ้าง ส่วนคำศัพท์ครอบคลุมระดับต้น-สูง และในตอนท้ายของแต่ละหมวดคำยังมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทดสอบความจำและความเข้าใจด้วย

สารบัญ

- คำแนะนำการใช้
- คำตรงข้ามของคำประสมคันจิ
- หมวดคำเกี่ยวกับเวลา ฤดูกาล อุณหภูมิ
- หมวดคำเกี่ยวกับทิศทาง สถานที่
- หมวดคำเกี่ยวกับระดับ ขนาด ปริมาณ ลำดับก่อน-หลัง
- หมวดคำเกี่ยวกับคน
- หมวดคำเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
- หมวดคำเกี่ยวกับกิริยาอาการ
- หมวดคำที่มีคู่ตรงข้ามเป็นคำปฏิเสธ
- หมวดคำที่มีอักษรตัวหนึ่งเป็นคู่ตรงข้าม อีกตัวหนึ่งเหมือนกัน
- หมวดคำที่คู่ตรงข้ามเป็นอักษรไม่เหมือนกัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438157 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 14 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน