0
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย
ได้รวบรวมข้อสอบเก่าให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยรวบรวมไปจนถึงการสอบอัยการผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 รวมข้อสอบทั้งสิ้น 23 สมัย เนื่องจากมีข้อสอบบางปีไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ จึงทำให้ข้อสอบไม่ครบทุกปี
ผู้เขียน รชฎ เจริญฉ่ำ
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยไม่ได้มีการจัดทุกปี แต่ในระยะหลังเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก การจัดสอบจึงมีบ่อยครั้ง แต่ตัวอย่างข้อสอบเก่าก็มิได้เผยแพร่มากนัก เนื่องจากแนวข้อสอบอัยการมีลักษณะพิเศษไปจากสนามสอบอื่น การศึกษาข้อสอบเก่าจึงช่วยให้สามารถศึกษาแนวทางของข้อสอบได้เป็นอย่างดี

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบัน ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย รวมข้อสอบทั้งสิ้น 23 สมัย เนื่องจากมีข้อสอบบางปีไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ จึงทำให้ข้อสอบไม่ครบทุกปี และบางปีก็มีข้อสอบบางข้อหายไป แต่ก็ยังถือว่าเป็นหนังสือตัวอย่างข้อสอบที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ โดยในเล่มมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2519
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2520
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2522
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2523
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2526
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2529
- ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2530
- ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2531
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2533
- ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2536
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604386 (ปกอ่อน) 746 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน