0
คำถามให้น้องฉลาด เล่ม 1 (PDF)
เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาสมอง คิดวิเคราะห์
ผู้เขียน คนนู
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               คำถามเหล่านี้เด็กจะได้ติดตาม   คิดแย้ง คิดวิเคราะห์หาเหตุผลหรือทดลอง   เพื่อหาคำตอบจากสิ่งรอบ ๆ ตัว   จะทำให้เป็นคนช่างสังเกต   รู้แยกแยะ มีผังมีหลักในการคิด น้องจึงน่าจะฉลาด   มีเหตุผลและเป็นคนดีมีคุณธรรม   ยิ่งถ้าพ่อแม่หรือพี่ร่วมเป็นสังคมอุดมปัญญา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006414 (PDF) 54 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน