0
คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 16-20 ระดับเด็กกลาง
หนังสือชุดนี้ นอกจากจะมีคำถามแล้ว ยังมีคำตอบในตอนท้ายของคำถามที่นำมาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แต่ละเล่ม นอกจากนี้ ในหน้าเดียวกันกับคำถามก็ได้บอกเล่มและเลขหน้าไว้ด้วย
หนังสือ35.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคำถามที่มีคำตอบอยู่ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดนี้ มี 3 ฉบับคือ ฉบับระดับเด็กเล็ก ฉบับระดับเด็กกลาง และฉบับระดับเด็กโต ทางโครงการฯ จัดทำขึ้น ด้วยประสงค์จะให้เป็นข้อทดสอบตนเองของผู้อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แต่ละเล่ม ว่ามีความเข้าใจเรื่องราวสามารถจำข้อความสำคัญ และข้อมูลสำคัญๆ ในเรื่องนั้นได้มากน้อยเพียงไรประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งคือ ให้เค้าโครงของเรื่องราวในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ว่ามีอย่างไร

สารบัญ

- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 16
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 17
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 18
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 19
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 20

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748583389 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 216 x 284 x 8 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน