0
คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 21-25 ระดับเด็กกลาง
หนังสือ35.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 21-25 ระดับเด็กกลาง สำหรับให้ผู้อ่านได้ใช้ทดสอบความเข้าใจของตนเองว่ามีความเข้าใจเรื่องราว สามารถจำข้อความสำคัญ และข้อมูลำคัญๆ ในเรื่องนั้นได้มากน้อยเพียงใด โดยบางข้อที่ยังตอบไม่ได้ก็สามารถอ่านค้นหาคำตอบได้ตามเลขบอกเล่มและหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านจับประเด็นที่สำคัญของเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 21
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 22
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 23
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 24
- คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 25
- คำตอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749203361 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 220 x 284 x 6 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน