0
คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 38 ระดับเด็กเล็ก เด็กกลาง และเด็กโต
รวมคำถามและคำตอบของทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กกลาง และระดับเด็กโต ไว้ในเล่มเดียว
หนังสือ40.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 38 ระดับเด็กโต เด็กกลาง และเด็กเล็ก สำหรับให้ผู้อ่านได้ใช้ทดสอบความเข้าใจของตนเองว่ามีความเข้าใจเรื่องราว สามารถจำข้อความสำคัญ และข้อมูลสำคัญ ๆ ในเรื่องนั้นได้มากน้อยเพียงใด โดยบางข้อที่ยังตอบไม่ได้ก็สามารถอ่านค้นหาคำตอบได้ตามเลขบอกเล่มและหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านจับประเด็นที่สำคัญของเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

คำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 38
- ลายไทย-ลายกระหนก
- บายศรี
- การอุดมศึกษา
- แก้วมังกร
- มะพร้าวน้ำหอม
- การผลิตยารักษาโรค
- รังสี
- โรคกระดูกและข้อในเด็ก
- โรคพันธุกรรมในเด็ก

คำตอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 38

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167709123 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 221 x 286 x 5 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน