0
คำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ระดับเด็กโต เด็กกลาง และเด็กเล็ก
หนังสือ40.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำถาม-คำตอบ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 28 ระดับเด็กโต เด็กกลาง และเด็กเล็ก สำหรับให้ผู้อ่านได้ใช้ทดสอบความเข้าใจของตนเองว่ามีความเข้าใจเรื่องราว สามารถจำข้อความสำคัญ และข้อมูลำคัญๆ ในเรื่องนั้นได้มากน้อยเพียงใด โดยบางข้อที่ยังตอบไม่ได้ก็สามารถอ่านค้นหาคำตอบได้ตามเลขบอกเล่มและหน้า ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านจับประเด็นที่สำคัญของเรื่องในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

- วัดไทย
- ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
- ตลาด
- ทุเรียน
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- พิษภัยของบุหรี่
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
- แผ่นดินไหว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185736 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 220 x 285 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน