0
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมและความรู้ ที่สำคัญคือความสามัคคี ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สารบัญ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ความพอเพียง
- ความพอประมาณ
- ความมีเหตุผล
- ความเจริญทางจิตใจ/ภูมิคุ้มกัน
- ปัญหาสังคม
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ชาติและความสมดุล
- การพัฒนา
- ความสามัคคี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745921757 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 132 x 190 x 13 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์พระดาบส, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน