0
คำวิเศษณ์เกาหลีลงท้ายด้วย "อี" และ "ฮี"
รวบรวมคำวิเศษณ์เกาหลีลงท้าย "อี" และ "ฮี" ที่ใช้บ่อย 154 เรียงลำดับตามตัวอักษรเกาหลี บอกความหมาย การนำไปใช้ สำนวน พร้อมตัวอย่างประโยค
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในการเรียนภาษาเกาหลี "คำวิเศษณ์" เป็นชนิดของคำที่จำเป็นในการทำความเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้คำวิเศษณ์ในภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ และมีการสร้างคำวิเศษณ์หลายวิธี ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมายและวิธีการใช้คำวิเศษณ์ต่าง ๆ

    หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงคำวิเศษณ์ประเภทที่มีจำนวนคำมากที่สุดและมีการนำไปใช้บ่อย ได้แก่ คำวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย "อี" และ "ฮี" จำนวน 154 คำ โดยเนื้อหาหนังสือจะเรียงลำดับคำวิเศษณ์ตามลำดับตัวอักษรเกาหลี เพื่อความสะดวกในการค้นหาคำอธิบายความหมายของคำวิเศษณ์ การนำไปใช้ และตัวอย่างคำละ 3 ประโยคพร้อมคำแปล หากคำวิเศษณ์คำใดพบในการสอบ TOPIK จะระบุเพิ่มไว้ให้ พร้อมกับใส่คำกริยาที่คำวิเศษณ์นั้นปรากฏร่วมในการสอบ TOPIK และระบุระดับที่ปรากฏ เมื่อผู้อ่านศึกษาคำวิเศษณ์แล้วในทุก ๆ 20 คำวิเศษณ์ จะมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกใช้คำวิเศษณ์พร้อมเฉลยท้ายเล่ม โดยหนังสือเล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี รวมทั้งนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคำวิเศษณ์
ส่วนที่ 2 ความหมายและตัวอย่างการใช้คำวิเศษณ์
- แบบฝึกหัดที่ 1
- แบบฝึกหัดที่ 2
- แบบฝึกหัดที่ 3
- แบบฝึกหัดที่ 4
- แบบฝึกหัดที่ 5
- แบบฝึกหัดที่ 6
- แบบฝึกหัดที่ 7
ส่วนที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437570 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 130 x 186 x 9 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน