0
คำศัพท์ภาษาไทย ป.2 ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ และทักษะภาษา
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมด้วยบททดสอบคำศํพท์ เนื้อหาสาระ
หนังสือ47.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมคำศัพท์จากแบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมคำอ่าน คำแปล และความหมายที่เข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
บทที่ 1 น้ำใส
บทที่ 2 ใจหาย
บทที่ 3 ครัวป่า
บทที่ 4 กลัวทำไม
บทที่ 5 ชีวิตใหม่
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่
บทที่ 3 รื่นรสสักวา
บทที่ 4 ไก่แจ้แช่เสียง
บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
บทที 6 ยายกะตา

- แบบฝึกหัดภาษาพาที ป.2
- เฉลยแบบฝึกหัดภาษาพาที ป.2
- แบบฝึกหัดวรรณคดีลำนำ ป.2
- เฉลยแบบฝึกหัดวรรณคดีลำนำ ป.2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017360 (-ไม่ระบุ) 112 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 6 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน