0
คำศัพท์โหราศาสตร์ (PDF)
เรียนรู้โหราศาสตร์ด้วยวิธีง่ายๆ จากคำศัพท์โหราศาสตร์กว่า 500 คำศัพท์
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?159.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คำศัพท์โหราศาสตร์" คำศัพท์มากกว่า 500 คำ รวบรวมและแปลจากภาคผนวกของหนังสือโหราศาสตร์จากต่างประเทศ และหนังสือ Dictiionary ที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์ยูเรเนียน และหนังสือดาราศาสตร์ สำหรับนักโหราศาสตร์ เพื่อช่วยในการเรียนโหราศาสตร์ที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับ มีภาพประกอบ ใช้อ่านประกอบร่วมกับหนังสือคู่มือโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน เล่ม 1 ฉบับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- คำศัพท์โหราศาสตร์ อักษร
- A-Z
- ดัชนีคำศัพท์ (Index)
- แบบฟอร์มดูดวงฟรี
- จดหมายเปิดผนึกถึงผู้อ่าน
- ประวัติและผลงาน
- หนังสืออ้างอิง
- เบื้องหลังภาพวาดปก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522000000460 (PDF) 274 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บ้านแม่มด, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน