0
คำสอนของพ่อ
หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญที่พ่อมอบให้แก่ลูกผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อ คำสอนต่าง ๆ ที่พ่อได้จารึกลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเหมาะแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คำสอนของพ่อ" เล่มนี้ เป็นของขวัญที่พ่อมอบให้แก่ลูกผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อ คำสอนต่าง ๆ ที่พ่อได้จารึกลงในหนังสือเล่มนี้ ในส่วนสำคัญพ่อได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน ผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย จารึกลงในบันทึกเล่มนี้ ซึ่งเหมาะแก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ข้อที่ 1 คนดี
ข้อที่ 2 ความดี
ข้อที่ 3 ความเพียร
ข้อที่ 4 คุณธรรมของคน
ข้อที่ 5 การทำงาน
ข้อที่ 6 ความพอเพียง
ข้อที่ 7 คุณธรรมผูกจิตใจ
ข้อที่ 8 อนาคตทำนายได้
ข้อที่ 9 แก้ปัญหาด้วยปัญญา
ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง

- บันทึกข้อสรุปเรื่องการพิจารณาทบทวน
- บันทึกวันมหาปีติ...บทส่งท้ายจากพ่อถึงลูก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749981979 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 120 x 166 x 8 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน