0
คำอธิบายกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ
ข้อบทเรื่องสถานประกอบการถาวรภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ : ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด แนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความหมายของสถานประกอบการถาวร ซึ่งสถานประกอบการถาวรในแต่ละลักษณะนั้นมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และพัฒนาการเกิดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นบทบัญญัติที่พบเห็นในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของสถานประกอบการถาวรในแต่ละลักษณะแล้ว ผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจเป็นลำดับถัดมาว่าแนวคำวินิจฉัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการถาวรที่ใช้บังคับอยู่นั้น ควรเริ่มคิดตั้งต้นจากหลักการเช่นไร...

    ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบการถาวร และเป็นแนวทางที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยถึงประเด็นในดคีต่าง ๆ และจักเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ของสถานประกอบการถาวร
บทที่ 2 สถานประกอบการถาวรในลักษณะสถานธุรกิจประจำ
บทที่ 3 สถานประกอบการถาวรในลักษณะโครงการก่อสร้างและการให้บริการ
บทที่ 4 สถานประกอบการถาวรในลักษณะตัวแทน
บทที่ 5 สถานประกอบการถาวรกับแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164785045 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน