0
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายขัดกัน โดยศึกษาเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล ฯลฯ
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฎหมายขัดกัน โดยเนื้อหาสำคัญเกี่ยกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล กฎเกณฑ์ว่าด้วยการเลือกกฎหมาย (ต่างประเทศ) การยอมรับและบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลต่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล นำเสนอเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality)
ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand)
ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions)
ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws)
ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments)
ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institution to Private International Law)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163142689 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 696 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน