0
คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้
หนังสือนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายกฎหมายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนเเละเพื่อความสะดวก ในการทำความเข้าใจ หนังสือนี้จึงมิได้อธิบายความเรียงตามมาตรา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ที่สำคัญ เริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่ง่ายไปสู่เรื่องยากที่ซับซ้อนขึ้น ในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค ภาคหนึ่งว่าด้วยผลธรรมดาแห่งหนี้ ภาคที่สองว่าด้วยความระงับแห่งหนี้ และภาคที่สามว่าด้วยผลพิเศษแห่งหนี้ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีบรรณานุกรมให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สารบัญ

ภาคที่ 1 ผลธรรมดาเเห่งนี้
- บทที่ 1 บทเบื้องต้น
- บทที่ 2 วัตุเเห่งหนี้
- บทที่ 3 การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
- บทที่ 4 กำหนดเวลาชำระหนี้
ฯลฯ

ภาคที่ 2 ความระงับเเห่งหนี้
- บทที่ 1 บทเบื้องต้น
- บทที่ 2 การชำระหนี้
- บทที่ 3 การวางทรัพย์
- บทที่ 4 การปลดหนี้
ฯลฯ

ภาคที่ 3 ผลพิเศษเเห่งหนี้
- บทที่ 1 สิทธิยึดหน่วง
- บทที่ 2 บุริมสิทธิ
- บทที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
- บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332190 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 189 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน