0
คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
หนังสือเล่มนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เขียนมิได้อธิบายความเรียงตามมาตรา แต่ได้จัดลำดับเรื่องขึ้นใหม่ และอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติและแนวความคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
บทที่ 2 งานลิขสิทธิ์
บทที่ 3 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
บทที่ 4 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์
บทที่ 5 อายุแห่งการคุ้มครองสิทธิ์
บทที่ 6 การละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 7 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 8 การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 9 สิทธินักแสดง
บทที่ 10 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332374 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน