0
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อกำหนดของประธานศลฎีกว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณา และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น
1. ความเป็นมา
2. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค
3. ลักษณะของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
4. เจ้าพนักงานคดี

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น
หมวด 3 อุทธรณ์
หมวด 4 ฎีกา
หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวด 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165655163 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ร้านปณรัชช (ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย)
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน