0
ลด 15%
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งที่เกี่ยวกับลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจ การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย และการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ใช้ประกอบการเรียนระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

บทที่ 1 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
1. ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ
2. วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
3. วิวัฒนาการของการอนุญาโตตุลาการและกฎหมายอนุญาโตตุลาการ


บทที่ 2 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย
1. สัญญาอนุญาโตตุลาการ
2. อนุญาโตตุลาการ
3. วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ


บทที่ 3 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน
1. ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น
2. โครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการของศูนย์ฯ
3. สัญญาอนุญาโตตุลาการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167398358 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน