0
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด กฎหมายคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านจัดสรร
คำอธิบายกฎหมายอาคารชุด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความรับผิดชอบในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำอธิบายกฎหมายอาคารชุด" ได้ปรัปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30 พ.ศ.2560 มาตรา 334 และ 335 เกี่ยวกับการซื้อขาบอาคารชุดจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี และได้จัดทำขนาดของเล่มให้กระทัดรัดมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- กฎหมายอาคารชุด
- หมวดที่ 1 การจดทะเบียนอาคารชุด
- หมวดที่ 2 กรรมสิทธ์ในห้องชุด
- หมวดที่ 3 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หมวดที่ 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- หมวดที่ 5 นิติบุคคลอาคารชุด
- หมวดที่ 6 การเลิกอาคารชุด
- หมวดที่ 6/1 พนักงานเจ้าหน้าที่
- หมวด 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ
- หมวดที่ 8 บทกำหนดโทษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604102 (ปกอ่อน) 592 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน