0
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล
เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2561 รวมทั้งได้เพิ่มเดิมเนื้อหาใหม่บางส่วน แม้จะไม่เกี่ยวกับกฎหมายบุคคลโดยตรงก็ตาม แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล" เล่มนี้ ได้ทำการเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2561 รวมทั้งได้เพิ่มเดิมเนื้อหาใหม่บางส่วน แม้จะไม่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบุคคลโดยตรงก็ตาม แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

    นอกจากนี้ เนื้อหาที่ได้เพิ่มเติมในข้อความบื้องตัน ได้แก่ หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักกฎหมาย บุคคลธรรมดาการผสมทีขมและการตั้งครรภ์แทน ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต "living will" การแสดงเจดนาปฏิสธการรักษาที่เกินความจำเป็น โดยกฎหมายปัจจุบันให้สิทธิโดยทำเป็นหนังสือปฏิเสธการรับบริการสาธารณสุข หรือที่เรียกว่า "สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา" โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล
- หมวด 1 บุคคลธรรมดา (Natural Persons)
- ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล (Personality)
- ส่วนที่ 2 ความสามารถ (Capacity)
- ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา (Domicile)
- ส่วนที่ 4 สาบสูญ (Disappearance)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742037482 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน