0
คำอธิบายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาฯ
พร้อมด้วยตัวบท พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ฯลฯ
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมคำอธิบายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วยตัวบท พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น
ภาค 1 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บทที่ 1 การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
- บทที่ 3 ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบราชการศาล
ฯลฯ

ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ลักษณะ 1 บททั่วไป
- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นกรณีดำเนินคดีอาญา
- ลักษณะ 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นกรณีดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ม.34)
ฯลฯ

ภาค 3 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- บทที่ 1 การจัดให้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
- บทที่ 2 เขตอำนาจศาล (ม.10)
- บทที่ 3 การรับพิจารณาพิพากษาข้อหาความผิดบทอื่นและการรับโอนคดี (ม.24)
ฯลฯ

ภาค 4 วิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- ลักษณะ 1 การดำเนินคดีอาญา
- ลักษณะ 2 การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- ลักษณะ 3 การดำเนินคดีต่อกรรมการ ป.ป.ช.
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165655156 (ปกอ่อน) 595 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1065 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน