0
คำอธิบาย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่ 2563)
ประกอบด้วย คำอธิบายเรียงมาตรา รวมคำวินิจฉัยสำคัญถึงปี 2561 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฯลฯ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คำอธิบาย พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่ 2563)" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มติมจากเล่มก่อนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของคดีเด็กและเยาวชน มีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องถึงปี 2562 มีที่มาทั้งจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภาปี 2562 ตอน 1 และระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา รวมถึงหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่จัดพิมพ์โดยสำนักประธานศาลฎีกาปื 2561 ปัจจุบันถึงเล่มที่ 12 ซึ่งคำพิพากษาฎีกาเหล่านี้ ผู้เขียนได้นำไปแต่งเป็นคำถามท้ายเล่มด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว
หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หมวด 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต
หมวด 5 การฝึกอบรม
หมวด 6 การสอบสวนคดีอาญา
หมวด 7 มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
หมวด 8 อำนาจศาลเกี่ยวกับคดีอาญา
หมวด 9 การฟ้องคดีอาญา
หมวด 10 การพิจารณาคดีอาญา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165654364 (ปกอ่อน) 648 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 29 มม.
น้ำหนัก: 910 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุนทรี สรรเสริญ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน