0
คำไทย ใช้ให้ถูก
การใช้คำ เป็นปัญหาหลักของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน การอ่านคำถูก เขียนคำถูก และรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลัก ตามยุคสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หนังสือ96.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ทั้งการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาในโซเชียลมีเดีย รวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสสังคม ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตรงตามหลักสูตรการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เพื่อสืบสานภาษาไทย อันเป็นภาษาชาติต่อไป ภายในเล่มได้รวบรวมคำที่มักอ่านผิด เขียนผิด และคำศัพท์ใหม่ ปัจจุบันมีคนไทยมากมายที่ยังเขียนและอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารที่อาจผิดพลาดได้ อีกทั้งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย คำเหล่านั้นใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่เข้าใจของคนส่วนใหญ่ เราจึงต้องตามให้ทันและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารบัญ

- คำที่มักอ่านผิด
- คำที่มักเขียนผิด
- ภาษาที่ใช้ในโซเชียลมีเดียและคำศัพท์ใหม่

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744394835 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 166 x 216 x 6 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Dream Publishing
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน