0
คิดใหม่! : Re-imagine!
ผู้เขียน Tom Peters
หนังสือ565.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบด้วยกัน   ทั้งการคิดค้นพัฒนา การเจริญเติบโต การบริหาร และการบริการ เป็นการคิดให้กว้าง   ไกล   ลึก ให้เหนือกว่าคนอื่น ถึงแม้ว่าความคิดนั้นจะเป็นไปไม่ได้ในอนาคตให้จิตนาการให้ไกลที่สุด   แล้วค่อยปรับเปลี่ยนมาสู่ความจริง   มีแนวความคิดหลายอย่างที่ดีในหนังสือเล่มนี้   ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนตัวเอง   วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันที่มีลักษณะเป็นการทำงานเป็นทีม   ที่ไม่มีรูปแบบมากเกินไป   แต่มีวัฒนธรรมของการรับซึ่งกันและกัน   ยอมกัน   ยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง   แล้วคุณจะพบว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล   มีจินตนาการเชิงบวก   เพื่อเป็นหลักและทิศทางในการบริหาร   และถึงเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยจากหนังสือเล่มนี้

สารบัญ

เกริ่นนำ : ผมแทบบ้า
บทนำ : สงครามใหม่ ธุรกิจใหม่
ตอน 1 ธุรกิจใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่
ตอน 2 ธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีใหม่
ตอน 3 ธุรกิจใหม่ มูลค่าใหม่
ตอน 4 ธุรกิจใหม่ ตราสินค้าใหม่
ตอน 5 ธุรกิจใหม่ ตลาดใหม่
ตอน 6 ธุรกิจใหม่ งานใหม่
ตอน 7 ธุรกิจใหม่ คนใหม่
ตอน 8 ธุรกิจใหม่ ประกาศิตใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทอม ปีเตอร์ส นักคิดด้านธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็น
"ปรมาจารย์แห่งปรมาจารย์ด้านการบริหารจัดการ" หนังสือเล่มแรกของเขา In Search of Excellence ซึ่งเขียนร่วมกับบ็อบ วอเตอร์แมน และตีพิมพ์ในปี 1982 ได้รับการโหวตให้เป็น "หนังสือธุรกิจยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล" จากการสำรวจของสำนักพิมพ์ Bloomsbury ในปี 2002
หลังจากนั้น เขายังได้เขียน A Passion for Excellence ร่วมกับแนนซี่ออสติน และเขียนหนังสือขายดีระดับนานาชาติอีกมากมาย เช่น Thriving on Chaos, Liberation Management, The Tom Peters Seminar, The Pursuit of Wow, The Circle of Innovation, The Project50, The Brand You50 และ The Professional Service Firm50
นอกจากจะเขียนหนังสือแล้ว ทอมยังเป็นผู้บรรยายในการสัมมนากว่า 80 ครั้งต่อปี และเป็นประธานบริษัท Tom Peters Company ด้วยเขาได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ 2 ใบ ทางด้านธุรกิจ 2 ใบ และปริญญากิตติมศักดิ์อีกมากมาย เคยรับราชการในกองทัพเรือสหรัฐ 4 ปี (และเข้าร่วมสงครามเวียดนามด้วย) เขาเคยทำงานในคณะทำงานชั่วคราวเพื่อต่อต้านยาเสพติดของทำเนียบขาว และทำงานในบริษํท McKinsey & Co.,
เป็นเวลา 7ปี จนได้เป็นหุ้นส่วน

- หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในรายชื่อหนังสือ 109 หนังสือควรอ่าน
จาก นายกฯ ทักษิณ
ซึ่งเป็นหนังสือที่นายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แนะนำ

คำนิยม
ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท. ดร.
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749656646 (ปกแข็ง) 352 หน้า
ขนาด: 229 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 940 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน