0
คิดให้เป็น...ก็เห็นสุข
ความคิดมันทำให้เราทุกข์ก็ได้เป็นสุขก็ได้ แล้วเราจะเลือกให้ความคิดทำให้เราทุกข์ต่อไปทำไม
ผู้เขียน แก้วธารา
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความคิดทำให้สุขได้ ความคิดทำให้ทุกข์ได้" แต่เชื่อว่าทุกคนคงจะเลือกคิดในด้านที่จะทำให้เกิดสุข เพราะทุกคนปรารถนาความสุขกันทั้งนั้น หากแต่บางครั้งก็ลืมนึกไปว่า ความคิดที่ทำให้เราต้องประสบทุกข์นั้นมีมาอยู่เสมอ ๆ โดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัว อาท ความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่าง ๆ หรือคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น หากเรารู้ตัวว่ากำลังวิตกกังวลกับเรื่องใด หรือเป็นทุกข์กับเรื่องใด ลองเปลี่ยนมุมมองความคิดเสียใหม่ ก็จะทำให้ทุกข์น้อยลง

    หนังสือ "คิดให้เป็น...ก็เห็นสุข" เล่มนี้ จึงรวบรวมข้อคิดดี ๆ ที่จะทำให้ผู้ที่กำลังประสบความทุกข์อยู่ได้เกิดกำลังใจที่ดี ๆ ในการดำเนินชีวิต หรือผู้ที่ยังไม่เกิดความทุกข์จะได้นำข้อคิดที่ดี ๆ นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้วยความไม่ประมาท ความคิดมันทำให้เราทุกข์ก็ได้ เป็นสุขก็ได้ แล้วเราจะเลือกให้ความคิดทำให้เราทุกข์ต่อไปทำไม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423694 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 142 x 25 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปราชญ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน